Vi tilbyr følgende tjenester:

  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
 

 

- Rørinspeksjon med kabellengde inntil 500 meter.

- Inspeksjon av stikkledninger fra hovedledning med sving / dreibart spesialkamera.

- Inspeksjon av stikkledninger fra hus, også med sving / dreibart kamera.

- Rapportering i WinCan, som er kompatibelt med Gemini VA

- Spyling / Rengjøring av kummer og ledninger

- Trykk / tetthetsprøving av ledninger og kummer med vann eller luft.

- Desinfeksjon / nøytralisering av vannledninger og vannreservoarer.

- Kjøring av renseplugg.

- Vannprøve.

- Deformasjonskontroll med laser.

- Lekkasjesøking.

- Trasesøking.

- Superhøytrykk inntil 1000 bar

- Supersuger / Vakumlaster