Trykk / Tetthetsprøving:

Et av våre kjøretøy er utstyrt med helautomatiske komponenter for trykk / tetthetsprøving med vann og luft. Bilen er også rigget med doseringspumpe for desinfeksjon / nøytralisering av drikkevannsledninger, og vannreservoarer. Det topp moderne utstyret er levert av Sklars.

Rørinspeksjon:

Begge våre biler er utstyrt med det siste innen rørinspeksjonsteknologi. Heldigitalt utstyr levert av Ipek og Ibak. Kameraene kan anvendes i  dimensjoner fra 100mm til 2000mm.  Kabelrekkevidde er inntil 500 meter. Det ene utstyret er også utstyrt med satelittkamera, og stikkledningskamera.

Satellittkamera:

En avansert traktor som "bærer" stikkledningskamera på ryggen. Brukes til inspeksjon av stikkledninger, fra hovedledningen og innover i stikkledningen. Kamera er utstyrt med sving- og dreibart hode. Kan anvendes i hovedledledning med dimensjon fra 200mm til 600mm. Kabelrekkevidde på satellittkamera er inntil 130 meter. Rekkevidde for inspeksjon i stikkledning, er inntil 30 meter. Dette krever at bilen kommer helt inntil kummen det skal inspiseres fra. Det er også en nødvendighet at inspeksjonen foregår motstrøms.

Tjenester